VIAGGIO DUBAI TOKYO - ALLENAMENTI

26 OTTOBRE 5 NOVEMBRE 2013

VIAGGIO DUBAI TOKYO

26 OTTOBRE 5 NOVEMBRE 2013

1/23

STAGE ESTIVO ENDAS 2013

1/4

MOMENTI SATORI KAI 2013

STAGE ESKRIMA-KRAV MAGA

14 DICEMBRE 2013

VIAGGIO DUBAI TOKYO 

26 OTTOBRE 5 NOVEMBRE 2013

DOMENICA OSTIA LIDO

OTTOBRE 2013

ESAMI SATORI KAI 2013

SATORI KAI

Martial Arts Academy

Via P. Poloniato, 49

00124 Ostia Antica - Roma
Tel: +39 333 6228559
Mail: satorikai2013@gmail.com